Privacy

We plaatsen geen scherpe foto’s waar kinderen herkenbaar in beeld zijn  op onze openbare Facebook pagina of website. Hiervoor gebruiken we minder scherpe foto’s, foto’s waar we de gezichten van kinderen ‘geblurd’ hebben of waar de kinderen niet in de camera kijken.
Mocht je foto’s van je kind op de website of Facebook zien die je liever verwijderd zou hebben, dan kan je dat bij ons aangeven met een mailtje via contact.
Voor een gedetailleerd kampverslag maken wij voor elk kamp een nieuwe, geheime facebookgroep aan, waar alleen de ouders van betreffende kamp (en de leiding) in kunnen. Daar worden alle fotos, filmpjes en verhalen gedeeld. Deze groepen blijven bestaan ook na het kamp en ouders en kinderen kunnen ook (veel) later nog terug kijken naar de activiteiten. We trachten op de besloten groep alle activiteiten in beeld te brengen, waardoor je je kind elke dag bezig kunt zien.
De kampleiding zal op openbare plekken (facebook, website) niet ingaan op vragen rondom individuele kinderen.