Kampregels

Op de kampen van peers2play gelden twee belangrijke, basale regels:

  • Je gedraagt je zo dat niemand last van je heeft
  • Je komt niet aan spullen van een ander tenzij de eigenaar jou nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om er wel aan te zitten

Wanneer kinderen zich niet houden aan deze twee regels, treedt de volgende handelwijze in werking:

  • Wij zullen in voorkomende gevallen eerst met het betreffende kind in gesprek gaan en de regels nog een keer bespreken alsmede de sanctie die hangt aan het overtreden van de regels.
  • Bij herhaling gaan wij nog een keer in gesprek en herhalen onze waarschuwing, waarna we de ouders bellen om af te stemmen of ophalen daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort.
  • Wanneer we voor een derde keer het betreffende kind dringend moeten aanspreken op zijn gedrag, worden ouders gebeld en wordt het kamp voortijdig beëindigd. Met het invullen van het inschrijfformulier stemt u in met deze handelwijze.